Κείμενα των 4αρων Ευαγγελίων (σελίδες 1-47)

Κείμενα των 4αρων Ευαγγελίων (σελίδες 1'-38')

Κείμενα των 4αρων Ευαγγελίων (σελίδα 48)

Κείμενα των 4αρων Ευαγγελίων (σελίδες 49-62)

Κείμενα των 4αρων Ευαγγελίων (σελίδες 63-84)